Informatie avond Kenismaken met homeoapthie

In samenwerking met Dynamis Homeopathie organiseren wij een kennismakingsavond
natuurlijk genezen met homeopathie.
 
Op deze avond leert u de grondbeginselen van de werkwijze van homeopathie kennen,
en hoe u met behulp van homeopathie kleine EHBO- handelingen kunt verrichten.
 
Datum :
 
Meer informatie op
www.dynamis-homeopathie.nl