Privacy

Gegevensbeschermingsbeleid Privacy verklaring 

Eigen-wijzer verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:·        
Voor- en achternaam·         

Adresgegevens·         
Geboortedatum·         
Geslacht·         
Telefoonnummer·         
E-mailadres  


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Deze gegevens zijn nodig voor uw behandeling, om contact met u te zoeken, voor evt overleg en wijzigingen van afspraken etc.  .
Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. 

Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. 
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.


De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:·         
Contact opnemen met cliënten.·        
Cliënten infomeren over wijzigingen van diensten en producten·         
Het afhandelen van betalingen   


Wij delen uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eigen-wijzer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Wij verwerken uw gegevens op basis van de grondslag voor de uitvoering van een overeenkomst.. 
De cliënten die diensten afnemen hebben het recht op informatie, inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit. 
Ook hebben zij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 


De cliënten kunnen een e-mail sturen naar johan.vriezinga@gmail.com een verzoek tot een van deze rechten te doen.


Deze rechten en de manier waarop de rechten uitgeoefend kunnen worden zijn ook terug te vinden in de privacyverklaring, welke is gepubliceerd op de website.  


Wij zorgen er voor dat er voldaan wordt aan de beginselen van de verwerking van persoonsgegevens. 
Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is.  
De cliënten hebben het recht op dataportabiliteit. 


Eigen-wijzer zorgt ervoor dat de gegevens in een hanteerbaar en veelgebruikt bestand naar de cliënten opgestuurd kunnen worden. 
Wij genomen om de persoonsgegevens te beveiligen: -      
Gebruik maken van een beveiligde netwerkomgeving  met dubbele) wachtwoorden-       
virusscanner en firewall beveiliging
Op slot doen van archiefkasten-       
Back-up bewaren in een cloudGegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het e-mailadres van de praktijk.
wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 


Beveiliging
Eigen-wijzer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.