NLP

 
"Als je doet wat je altijd gedaan hebt,                                
                            krijg je  wat je altijd hebt gekregen."
 
 
NLP is een basis voor persoonlijke ontwikkeling, optimale communicatie, therapeutische toepassingen, om ongekende vermogens te ontwikkelen en om een theoretische basis te bieden voor hoe je feitelijk 'in elkaar' zit.
 
NLP is vooral een ervaringsleer, zeker geen wetenschap in de westerse betekenis van het woord.
NLP is een model waarin allerlei technieken zijn samengebracht om gedrag te kunnen veranderen, geen diepgravende theoretische modellen, maar praktisch aan de slag.
Bij NLP ligt dan ook de nadruk op het ervaren wat NLP met je doet.
NLP gaat over  communicatie, communicatie met jezelf en communicatie met de ander. Je zintuiglijke ervaringen en je voorstellingsvermogen spelen hierbij een grote rol. NLP wordt wereldwijd toegepast in training, coaching en therapie. Iedere trainer, coach of therapeut doet dat op zijn eigen manier, doordat hij zijn eigen ervaring en persoonlijkheid inbrengt in de manier waarop hij het overdraagt.
 
Ontstaan van NLP:
NLP is ontstaan uit nauwkeurige observaties en diepgaande interviews door Richard Bandler (gestalttherapeut en wiskundige) en John Grinder (prof. in linguïstiek). Zij begonnen met het bestuderen van succesvolle therapeuten. Zij stelden zich hierbij de vraag "Wat doen deze succesvolle mensen anders dan diegene die geen of minder succes hebben”.
NLP baseert zich op de studie en de analyse van het werk van o.a. grote therapeuten zoals Virginia Satir (gezinstherapeute), Fritz Perls (grondlegger gestalttherapie), Milton Erikson (hypnotherapeut) en van andere mensen die ieder op hun eigen specifieke terrein succesvol zijn in communicatie.
 
Effectieve Toepassingen:
•"Oude" gevoelens kunnen je behoorlijk belemmeren in het hier en nu en daarom is het van belang te ontdekken hoe dat nu precies werkt: het opslaan van herinneringen.
•Welke stappen ga je zetten om dit te bereiken en hoe zul je weten dat je bezig bent het te            bereiken?
•Wat wil je voelen en wanneer wil je het ervaren?
•NLP geeft u inzicht in de denkprocessen die aan uw belevingswereld ten grondslag liggen. •Psychosomatische klachten, opvoedings- en/of leerproblemen, fobieën.
 
 
 
Wij bieden hiervoor onderstaande trajecten aan:
•        Basisopleidingen met een theoretische grondslag.
•        Basisopleidingen met de nadruk op persoonlijke ontwikkeling.
•        Basisopleidingen gecombineerd met bijv. het Systemisch Werken.