burn-out .... en hoe dan verder?

Burn-out ??
Op verschillende manieren kan een mens vastlopen in het leven.
Wanneer lichaam en geest als gevolg van langdurige stress overspannen raken en niet meer kunnen herstellen, is er sprake van een burn-out. Sterk zwart-wit denken kan ook een direct gevolg zijn van spanning. Er is geen ruimte meer voor bezinning, verwerken, stilstaan en genieten.
Tevens is er sprake van minder vertrouwen in het persoonlijk kunnen.
 
Een angst of burn-out kan grote gevolgen hebben op uw eigen leven en dat van uw omgeving.
Toch is dit prima te behandelen met een vaste aanpak gericht op psychische problemen ten gevolge van een burn-out.
 
Algemene informatie over een burn-out:
Stress hoort bij het leven. Maar wanneer stress te lang duurt, herstelt uw lichaam niet meer. Dit kan tot een burn-out en een scala aan bijbehorende klachten leiden.
Uw prestaties en zelfvertrouwen lijden hieronder. Veel mensen beschouwen een burn-out als een werkgerelateerd probleem. In werkelijkheid raken veel mensen echter overspannen door een combinatie van factoren (werk, privé en innerlijke factoren) die chronische stress opleveren: voortdurend de focus leggen op dingen die overwonnen moeten worden, constant bezig zijn met overleven, de lat te hoog leggen en absoluut niet mogen falen.
 
 
In de fase voorafgaand aan een burn-out voelt u de reservekrachten vaak al sterk afnemen.
U kunt nog werken, maar de werkdruk moet duidelijk naar beneden worden bijgesteld.
Uiteindelijk kan het leiden tot diverse klachten:


• Concentratieverlies
• Extreme vermoeidheid
• Emotionele labiliteit
• Geheugenproblemen
• Slaapproblemen
 
• Leeg en uitgeput gevoel
 
 
 
  • Behandeling en herstel.

 

 

 Wij bieden u een speciaal programma voor psychische problemen ten gevolge van een burn-out.
Dit programma is gericht op verwerving van inzicht in het ontstaan van de problemen en op verandering van het functioneren op verschillende niveaus.
 
 
De intensieve behandeling duurt 8 weken. Daarnaast is er sprake van nazorg voor de duur van een jaar.